Antoons Erf is van origine een melkveebedrijf met ongeveer 52 melkkoeien. Naast de koeien kom je op het erf kalfjes, schapen, kippen, pauwen, konijnen, katten en Doezel, onze hond tegen. Deze dieren zorgen niet alleen voor veel gezelligheid, maar ze zorgen er ook voor dat er altijd wat te doen is!

Wanneer het buiten lekker weer is lopen de koeien buiten. Rondom het bedrijf ligt ongeveer 30 hectare pachtgrond. Dit bestaat voor het grootste deel uit grasland en voor een kleiner deel uit voedermais. Twee keer per dag worden de koeien gemolken. Na het melken wordt de melk opgeslagen in een grote tank en ééns per drie dagen opgehaald door Campina.

Af en toe bezoeken ook basisschoolklassen Antoons Erf om meer te leren over het leven op de boerderij, het werk van een boer, de productie van melk en de melkproducten die daar van gemaakt worden.

In april 2018 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. De energie-productie is hier af te lezen.