Wij zijn Antoon en Karin Kanis en hebben vier kinderen, waarvan er nog één thuis woont. We wonen en werken op onze boerderij die op het Kampereiland staat. Op de boerderij zijn ongeveer 75 kalveren en pinken, een paar schapen, kippen, pauwen, poezen en een hond. Naast het werk op de boerderij bieden wij van uit ons gezin kleinschalig dagopvang aan. Wij leven vanuit christelijke normen en waarden en bieden op natuurlijke wijze duidelijkheid, structuur en een veilige omgeving voor de jeugd.

Wat bieden we
Kleinschalige dagopvang in een huiselijke sfeer aan kinderen/jongeren die enerzijds ruimte en begrip nodig hebben en anderzijds een duidelijke structuur, dat aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften. De rust en de vaste dagelijks terugkerende activiteiten op de boerderij bieden duidelijkheid en veiligheid. Kortom een plek, waar het kind, kind mag zijn.

Voor wie
Voor kinderen/ jongeren tot 18 jaar met sociale, emotionele, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD. PDD-NOS en Autisme.